Als er bij 'Aanbod Digitaal' geen cursus voor u klaarstaat, kijk dan eerst in het menu bij 'Historie'.

Zodra de einddatum van een cursus verlopen is, wordt deze naar 'Historie' verplaatst en komt er 'Verlopen' bij te staan. 


 

Neem hoe dan ook contact op met uw eigen organisatie. Wij weten namelijk niet wie welke cursus moet maken of hoe lang deze open moet staan, dit bepaalt uw eigen organisatie.